Links
Comment on page

Faydalı Araçlar

​
🐋
Docker

​
💻
SSH Uzaktan Port Yönlendirme

uzak sunucuda /etc/ssh/sshd_config dosyasına
GatewayPorts yes
eklenmesi yeterli